Cách sử dụng bình xịt định liềuTham khảo tại đây
(Thông tin được đồng ý chia sẻ bởi Hội Hô hấp TPHCM)

 

Tin khác đã đăng

CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
healthy lung vietnam
AstraZeneca
Hội Hô hấp Việt Nam
Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam
Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM
Bộ  y tế