Mang lưới đơn vị quản lý Hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong Chương trình Vì lá phổi khỏe Việt Nam 2017-2020 giai edoajMang lưới đơn vị quản lý Hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong Chương trình Vì lá phổi khỏe Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020 ( cập nhật đến tháng 7 năm 2019)

Chi tiết xem tại đây

CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
healthy lung vietnam
AstraZeneca
Hội Hô hấp Việt Nam
Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam
Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM
Bộ  y tế