9. Nếu tôi ngừng hút thuốc lá, phổi của tôi liệu sẽ hồi phục trở lại như người chưa bao giờ hút thuốc không?Câu hỏi: Nếu tôi ngừng hút thuốc lá, phổi của tôi liệu sẽ hồi phục trở lại như người chưa bao giờ hút thuốc không? Câu ...

Câu hỏi: Nếu tôi ngừng hút thuốc lá, phổi của tôi liệu sẽ hồi phục trở lại như người chưa bao giờ hút thuốc không?

Câu trả lời: 

Mức độ ảnh hưởng của khói thuốc lá lên phổi phụ thuộc vào thời gian hút thuốc, mức độ (số lượng) thuốc hút, và một phần liên quan đến tính cảm nhiễm với khói thuốc của người hút. Mặc dù tổn thương phổi do khói thuốc có thể không hồi phục được hoàn toàn, tuy nhiên nếu ngừng hút thuốc, sẽ ngăn chặn được tổn thương phổi tiến triển xấu hơn, thậm chí chức năng phổi có thể hội phục một phần sau khi ngừng hút thuốc, đặc biệt nếu kết hợp với phục hồi chức năng phổi và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Vì thế bạn phải giữ gìn phổi của bạn và ngừng hút thuốc lá ngay từ bây giờ.

PGS.TS.BS. Nguyễn Viết Nhung (Chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam)

ThS.BS. Vũ Văn Thành (Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam)

Tin khác đã đăng

Hội Phổi Việt Nam
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
healthy lung vietnam
AstraZeneca
Hội Hô hấp Việt Nam
Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM