Tin tức

  • Hướng dẫn điều trị hen trẻ em Nhật Bản 2017

    Hội Dị Ứng và Miễn Dịch Lâm Sàng Nhi Nhật Bản bổ sung một vài sửa đổi nhỏ về Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Hen Trẻ Em 2012 (JPGL 2012) trong Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh dị ứng của Nhật Bản 2017 (JAGL 2017).

Hội Phổi Việt Nam
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
healthy lung vietnam
AstraZeneca
Hội Hô hấp Việt Nam
Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM