Cách sử dụng bình hít bột khô TurbuhalerVideo Hướng dẫn sử dụng Turbuhaler (Thông tin được đồng ý chia sẻ bởi Hội Hô hấp Việt Nam)  Cách sử dụng Turbuhaler Tham ...

Video Hướng dẫn sử dụng Turbuhaler

(Thông tin được đồng ý chia sẻ bởi Hội Hô hấp Việt Nam)

Cách sử dụng Turbuhaler
Tham khảo tại đây

(Thông tin được đồng ý chia sẻ bởi Hội Hô hấp TPHCM)

Tin khác đã đăng

Hội Phổi Việt Nam
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
healthy lung vietnam
AstraZeneca
Hội Hô hấp Việt Nam
Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM