Mạng lưới đơn vị quản lý Hen và Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong Chương trình “Vì lá phổi khỏe Việt Nam” (cập nhật đến tháng 3/2021)Chi tiết xem tại đây

Chi tiết xem tại đây

Hội Phổi Việt Nam
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
healthy lung vietnam
AstraZeneca
Hội Hô hấp Việt Nam
Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM