Bản cập nhật năm 2016 – Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen trẻ em dưới 5 tuổiNhằm cập nhật các hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh cho phù hợp với khuyến cáo quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

Ngày 12/9/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 4888/QĐ-BYT ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen trẻ em dưới 5 tuổi” (bản hướng dẫn này được thay thế cho Hướng dẫn được ban hành năm 2009). Đây là tài liệu chuyên môn quan trọng, làm cơ sở cho cán bộ y tế thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh theo chuẩn chuyên môn, giúp tăng cường hiệu quả điều trị người bệnh.

HD DT Di ung - MDLS

 

Tải tài liệu

Tin khác đã đăng

CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
healthy lung vietnam
AstraZeneca
Hội Hô hấp Việt Nam
Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam
Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM
Bộ  y tế