4. Tại sao lọ Symbicort (Budesonide/Formoterol) tôi hít mới vài liều nhưng ô hiện liều đã hiển thị tới mấy chục liều?



Câu trả lời: Liều hiển thị trên ống Symbicort (Budesonide/Formoterol) Turbuhaler là số liều thuốc còn lại trong ống, không phải số lượng thuốc bệnh ...

Câu trả lời:

Liều hiển thị trên ống Symbicort (Budesonide/Formoterol) Turbuhaler là số liều thuốc còn lại trong ống, không phải số lượng thuốc bệnh nhân sử dụng. Con số bạn thấy là số liều thuốc còn lại trong ống Symbicort (Budesonide/Formoterol) Turbuhaler mà bạn có thể sử dụng được.

Tài liệu tham khảo: Thông tin kê toa Symbicort tại Việt Nam

GS.TS.BS. Ngô Quý Châu (Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam)

Tin khác đã đăng

Hội Phổi Việt Nam
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
healthy lung vietnam
AstraZeneca
Hội Hô hấp Việt Nam
Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM