5. Sau khi sử dụng thuốc có nên rửa đầu ngậm không?Câu trả lời: Không được dùng nước để rửa đầu ngậm. Vệ sinh phần ngoài của đầu ngậm thường xuyên (mỗi tuần) với khăn khô. ...

Câu trả lời:

Không được dùng nước để rửa đầu ngậm. Vệ sinh phần ngoài của đầu ngậm thường xuyên (mỗi tuần) với khăn khô.

Tài liệu tham khảo:

Thông tin kê toa sản phẩm Symbicort

PGS.TS.BS. Nguyễn Viết Nhung (Chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam)

ThS.BS. Vũ Văn Thành (Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam)

Tin khác đã đăng

Hội Phổi Việt Nam
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
healthy lung vietnam
AstraZeneca
Hội Hô hấp Việt Nam
Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM