Bản cập nhật năm 2016 – Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen trẻ em dưới 5 tuổiNhằm cập nhật các hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh cho phù hợp với khuyến cáo quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

Ngày 12/9/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 4888/QĐ-BYT ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen trẻ em dưới 5 tuổi” (bản hướng dẫn này được thay thế cho Hướng dẫn được ban hành năm 2009). Đây là tài liệu chuyên môn quan trọng, làm cơ sở cho cán bộ y tế thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh theo chuẩn chuyên môn, giúp tăng cường hiệu quả điều trị người bệnh.

HD DT Di ung - MDLS

 

Tải tài liệu

Tin khác đã đăng

Hội Phổi Việt Nam
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
healthy lung vietnam
AstraZeneca
Hội Hô hấp Việt Nam
Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM