Tư thế xông khí dungThao tác xông khí dung tại bệnh viện.pdf (Thông tin được đồng ý chia sẻ bởi Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm ...

Thao tác xông khí dung tại bệnh viện.pdf

(Thông tin được đồng ý chia sẻ bởi Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TPHCM)

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2018/07/THAO-TAC-KHI-DUNG-TAI-BV_2018.pdf” title=”THAO TAC KHI DUNG TAI BV_2018″]

Tin khác đã đăng

Hội Phổi Việt Nam
CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
healthy lung vietnam
AstraZeneca
Hội Hô hấp Việt Nam
Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM